Pagina wordt geladen ...

Veelgestelde vragen over TOLQ in Loondienst

1) Hoe meld ik me aan bij TOLQ?

Onder het kopje ‘Ik ben Tolk NGT/Schrijftolk’ staat het aanmeldformulier. Als je dit formulier hebt ingevuld zullen wij de nodige informatie, formulieren en een overeenkomst naar jou opsturen. 

2) Hoeveel ga ik verdienen als ik bij TOLQ in dienst ga?

De uurlonen en reisuren zijn gebaseerd op de tarieven van Tolkcontact en het UWV. Tolkcontact (leefsfeer) en het UWV (onderwijs- en werksfeer) hanteren niet dezelfde tarieven. Vandaar dat het uurloon en reisuur niet in iedere sfeer hetzelfde is. 

Uurloon
Het bruto uurloon voor een geregistreerde Tolk Nederlandse Gebarentaal of Schrijftolk is in 2023 € 34,- bij opdrachten in het leef- en werkdomein en € 30,50 bij opdrachten in het onderwijsdomein. In onderstaande tabel is te zien dat de uurvergoeding wordt verhoogd in geval van buitengewone werktijden. Bij geannuleerde uren geldt 50% van het op dat moment geldende tarief.  

Onregelmatigheidspercentage

Werktijden

120 % 

Maandag t/m vrijdag tussen 6:00-8:00 en tussen 18:00-22:00

130 %

Tolken op afstand

140 %

Zaterdag tussen 6:00-22:00

145 %

Maandag t/m zaterdag tussen 22:00-2400 en 00:00-6:00

150 %                                                                                                        Zon- en feestdagen

In het onderwijs worden twee verschillende percentages gehanteerd.

Percentage

Type onderwijs

100% 

Lager onderwijs                              

100%

Middelbaar (beroeps)onderwijs

105%

Wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs

Kilometervergoeding

Naast het uurloon ontvang je een vergoeding voor reiskosten. Dit bestaat uit een reisuur (60 km = 1 reisuur) en een vergoeding per km. Een reisuur is in 2023 € 17,34 en € 18,15 bij overige opdrachten. De reiskostenvergoeding is voor alle domeinen € 0,21 per kilometer (onbelast).

Net als tolkuren ronden wij reisuren ook af op hele kwartieren. Uit onderstaande tabel is af te lezen hoeveel reisuren je ontvangt bij een willekeurig aantal km.

Aantal kilometers

Aantal reisuren

0     -   22  km

0:15 uur

23   -   37  km

0:30 uur

38   -   52  km

0:45 uur

53   -   67  km

1:00 uur

68   -   82  km

1:15 uur

83   -   97  km

1:30 uur

98   -   112 km

1:45 uur

113 -   127 km

2:00 uur

128 -   142 km

2:15 uur

143 -   157 km

2:30 uur

158 -   172 km

2:45 uur

173 -   187 km

3:00 uur

188 -   202 km

3:15 uur

203 -   217 km

3:30 uur

218 -   220 km

3:45 uur

Opbouw vakantie-uren en vakantiegeld

Ook bouw je nog vakantie-uren en vakantiegeld op. In weken waarin (bijna) niet gewerkt wordt kunnen opgebouwde vakantie-uren uitbetaald worden. Daarnaast wordt ieder jaar in mei vakantiegeld (8%) uitbetaald. 

3) Kan ik een vergoeding voor nascholingskosten krijgen?

Ja, we komen je tegemoet in de nascholingskosten. Met betrekking tot de vergoeding van deze kosten hanteren we de volgende regels:

  • Het bedrag dat aan gemaakte nascholingskosten wordt vergoed, is 2% van het verdiende brutoloon per kalenderjaar met een maximum van € 750,- per kalenderjaar.

  • Nascholingskosten worden alleen vergoed als we een kopie van de factuur en een bewijs van het behalen van de RTG-punten hebben ontvangen. De facturen kunnen gedurende het jaar worden opgestuurd. Als bewijs van het behalen van de punten kun je een screenshot maken van het overzicht met gevolgde nascholingen op de website van Stichting RTG. Als je meerdere nascholingen volgt, kun je met het maken van een screenshot wachten tot eind november zodat alle gevolgde nascholingen in één overzicht staan.

  • Uiterlijk in week 50 moeten de facturen van de nascholingen van het betreffende jaar bij ons binnen zijn.

  • In week 51 wordt het bedrag uitbetaald waarop de tolk recht heeft. Hierbij wordt gekeken naar het verdiende brutoloon tot en met week 48. Voor week 49 t/m 52 wordt gekeken naar het gemiddelde brutoloon per week. Dit wordt opgeteld bij het verdiende brutoloon t/m week 48.

  • De vergoeding wordt alleen verstrekt als de tolk op het moment van uitbetalen nog bij ons in dienst is (dus recentelijk opdrachten heeft gedeclareerd).

4) Hoe vaak ontvang ik salaris?

De salarissen worden 4-wekelijks uitbetaald. Dit betekent dat er dertien salarisuitbetalingen per jaar zijn. Iedere vrijdag na de laatste week van de periode ontvang je het salaris van de voorgaande vier weken.

5) Bouw ik vakantie-uren en vakantiegeld op?

Als je bij TOLQ Communicatiediensten in dienst komt, bouw je pensioen, vakantiedagen en vakantiegeld op.
Vakantiedagen kun je opnemen in weken dat je (bijna) niet werkt. Hiernaast bouw je vakantiegeld op, dit wordt ieder jaar in mei uitbetaald. 

6) Bouw ik bij TOLQ pensioen op?

Ja, zodra je tolkopdrachten bij TOLQ inlevert, start je met het opbouwen van pensioen in de Basisregeling van het pensioenfonds Stipp. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent. Je pensioen neem je mee als je daarna voor een andere werkgever aan de slag gaat. Nadat je 78 weken hebt gewerkt neem je deel aan de Plusregeling.
Meer informatie vind je op de site van Stipp: www.stippensioen.nl

7) Wat voor overeenkomst krijg ik als ik bij TOLQ in dienst kom?

Als je bij TOLQ Communicatiediensten in dienst komt, krijg je eerst tweemaal een halfjaarcontract, daarna een jaarcontract en vervolgens een vast dienstverband.

8) Wat zijn de gevolgen voor mijn inkomen als ik ziek word?

Nadat jij je bij ons hebt ziek gemeld, heb je recht op uitbetaling van arbeidsongeschiktheidsuren op grond van de Ziektewet. Hierbij geldt 1 wachtdag. Dit betekent dat de eerste ziektedag voor jouw rekening komt.
De uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuren komt voor rekening van TOLQ en bedraagt het eerste ziektejaar 91% van het gemiddelde bruto salaris van de afgelopen 13 weken voorafgaand aan de eerste ziektedag. Vanaf het tweede ziektejaar is dit 80% van het gemiddelde bruto salaris.

9) Wat zijn de gevolgen voor mijn inkomen als ik zwanger word?

Als je zwanger wordt, heb je tijdens jouw zwangerschapsverlof recht op een WAZO uitkering. Je hebt recht op 100% van jouw salaris. Hierbij wordt gekeken naar het salaris dat je in het jaar voorafgaand aan jouw verlof hebt verdiend. 

 

Kom je er nog niet helemaal uit, neem dan contact met ons op.

direct contact